Ofte stilte spørsmål - Høyhastighetsbevis

Hva er høyhastighetsbevis?

Alle som skal føre fritidsbåt i Norge under 24 meter som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer må ha høyhastighetsbevis fra og med 1. juni 2023. For å få dette, må du gjennomføre et kurs som består av en teoretisk og en praktisk del. Du må også ha rett til å føre båt fra før.

Når kan jeg ta høyhastighetsbevis?

Boat Power AS starter med kurs våren 2023. Bookingside blir løpende oppdatert, der vil du for å finne ledige kurs og påmelding.

Jeg har tatt høyhastighetskurs før. Får jeg automatisk høyhastighetsbevis når loven trer i kraft?

Nei.

Hvilken aldersgrense gjelder for kurset?

17 år (ett år før beviset tidligst kan utstedes). For å få utstedt beviset må du ha bestått kurset, oppfylle kravet om å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, og være over 18 år.

Hva kommer kurset til å koste?

Den totale prisen avhenger av flere ting:

Teori klasseromsundervisning varierer nok blandt tilbydere, men Boat Power tilbyr digitalt teorikurs på nett i samarbeid FIDL: NOK 990,-
Praktisk del vannscooter ved bruk av egen scooter: NOK 4.290,-
Vi har rabatt for familier.

Må jeg ha egen vannscooter?

Praktisk del vannscooter forutsetter i utgangspunktet egen scooter.  Vi tilbyr også leie av scooter til kurset, prisen er NOK 1.490,- og dekker forsikring og drivstoff. Vi benytter SeaDoo GTR 230 som er veldig allsidig.
Det er også åpning for å kunne dele/låne av kursdeltagere/familie/venner på kurs. Ta kontakt ved spørsmål rundt dette.

Trenger jeg kurs dersom jeg har motorsportlisens i Båtrace eller mye erfaring med raske båter fra før?

Ja.

Hvordan skal dette håndheves?

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en liste i samarbeid med båtprodusenter og importører. Denne listen inneholder de båtene og vannscooterne som garantert går over 50 knop med ulike motorkonfigurasjoner. Listen blir oppdatert jevnlig og kommer derfor til å bli mer komplett med tiden. Men selv om din båt ikke er på listen så er du ikke fritatt fra bevis hvis båten din går over 50 knop. Det er da ditt ansvar å ha bevis.

Man kan få problemer med forsikring om dette ikke er i orden. Politiet har også lovhjemmel til å utøve straffereaksjoner.

Hva skal kurset inneholde?

Høyhastighetskurset vil bestå av en teoretisk del inklusive teoriprøve og en praktisk del. Maks antall deltagere på praktisk del er fem elever. Den teoretiske delen må være gjennomført før man kan ta den praktiske delen. Siden båt og vannscooter er to svært forskjellige fartøyer vil den praktiske delen skille mellom disse, og kreve ulik opplæring.

Hvor lenge skal kurset vare?

Kurset vil totalt vare ca 7 timer.

  • Teori ca 5 timer inkludert avsluttende prøve
  • Praktisk del ca 2-3 timer

Gjelder dette også for vannscooter?

Ja, dersom du har en vannscooter som kan oppnå 50 knop eller mer er du pliktig å ta høyhastighetsbevis for å lovlig kunne føre denne.

Hva er bakgrunnen for høyhastighetsbeviset?

I april 2012 la et utvalg ledet av Sjøfartsdirektoratet frem en rapport som nevnte et eget høyhastighetsbevis som risikoreduserende tiltak for å få ned fatale ulykker med fritidsbåt. Den het «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt»

Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis. I september 2021 ble det innført krav om høyhastighetsbevis for båter som kan oppnå en toppfart på over 50 knop. 

Handlekurv
Skroll til toppen