Mobil 1 Synthetic ATF overgår ytelsen til konvensjonelle ATF-oljer og bidrar til å gi utmerket motstandsdyktighet mot oljenedbryting og avleiring. Mobil 1 Synthetic ATFs høye naturlige viskositetsindeks og stabilitet bidrar til å beskytte mot termisk nedbryting ved høye driftstemperaturer, samtidig som oljen gir utmerket ytelse ved omgivelsestemperaturer ned til -54 °C. Bidrar også til å forbedre transmisjonens levetid og holder den ren.