Rydlyme systemrens

Testing av effektiviteten av RYDLYME under en rengjøring kan utføres via to forskjellige metoder. Disse anbefalte metodene inkluderer en enkel kalsiumkarbonatpunkttest av den sirkulerende løsningen eller ved å kartlegge en trend i pH-verdien til rengjøringsløsningen. 

Her er en forenklet prosedyre forklart, utfyllende informasjon finnes i engelsk versjon som PDF nederst på siden.

Utfør disse testene med jevne mellomrom under rengjøringsprosessen. Overvåk også væskevolumet i sirkulasjonsbeholderen, fordi når avleiringer oppløses, vil det totale volumet av systemet øke, noe som kan føre til at pumpen ikke får nok væske. Hvis volum i sirkulerende beholder minker, tilsett mer oppløsning til sirkulerende beholder til tilstrekkelig volum er nådd. 

Kalsiumkarbonat punkttest:
kalkKalsiumkarbonatpunkttesten utføres ved ganske enkelt å ha en prøve av sirkulasjonsløsningen i kontakt med en form for kalsiumkarbonat.
Dette kan være et skjell, tablett av Kalsiumkarbonat (kalk) eller til og med bare betong. Vær oppmerksom på reaksjonen av RYDLYME-løsningen på kalsiumkarbonatet. Hvis skumdannelse og boblende observeres, er løsningen fortsatt aktiv. Hvis det er liten eller ingen reaksjon, er løsningen brukt opp eller mettet. Denne testen bør utføres nær slutten av anbefalt sirkuleringstid. Hvis løsningen er brukt opp mot slutten av den anbefalte rengjøringstiden, vil det være nødvendig med mer RYDLYME for å fullføre jobben. Hvis løsningen imidlertid fortsatt er aktiv på slutten av den anbefalte tiden, er all kalken oppløst i applikasjonen, og den er klar til å skylles ut og tas i bruk igjen.

Testing av pH:
Den første pH-verdien i rengjøringsløsningen vil måle mellom 1-3. For å teste effektiviteten av den sirkulerende løsningen som en funksjon av pH, anbefaler vi at avlesningene tas med jevne mellomrom og kartlegges som en trend. Årsakene til dette er at avleiringene som blir oppløst kan føre til et for tidlig hopp i pH og gi en unøyaktig avlesning hvis det tas bare en gang eller sjelden. Etter sirkulering i ca. 75% av anbefalt tid, test pH. Fortsett å ta avlesninger hvert 10-15 minutt for å utvikle en trend i avlesningene dine. Når løsningens pH leser 5,0-7,0 på tre eller flere avlesninger, er løsningen brukt opp eller mettet. Hvis pH viser under 5,0 etter anbefalt sirkuleringstid, er systemet rent og klar til å skylles med vann og tas i bruk igjen. Har du ikke pH-måler finner du en her i nettbutikken.

pH-trend

Handlekurv
Skroll til toppen